BeeShip.me (“chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “BeeShipme”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của tất cả những người truy cập vào trang web của chúng tôi Beeship.me và tất cả những khách truy cập vào trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi thông qua bất kỳ ứng dụng di động nào (cùng với nhau, “Trang web”). Vui lòng đọc chính sách bảo mật sau đây giải thích cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

Bằng cách truy cập và / hoặc đặt dịch vụ trên Trang web này, bạn đồng ý và nếu cần, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chuyển giao thông tin của bạn như được nêu trong chính sách này.

1. Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn

Dữ liệu cá nhân mà Ứng dụng BeeShip.me có thể thu thập bao gồm:

 • Họ tên
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng
 • Số điện thoại
 • Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ hoặc Nền tảng của Ứng dụng BeeShip.me.
 • Hình ảnh, dữ liệu âm thanh hoặc các video mà Người tiêu dùng chia sẻ với Ứng dụng BeeShip.me;
 • Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp hoặc thông tin khác cần thiết cho sự thẩm định của Ứng dụng BeeShip.me, nhận biết khách hàng của Người tiêu dùng, xác minh danh tính hoặc các mục đích phòng chống gian lận;
 • Dữ liệu tiếp thị và truyền thông, chẳng hạn như sở thích của Người tiêu dùng khi nhận thông tin tiếp thị từ Ứng dụng BeeShip.me và các bên thứ ba, sở thích giao tiếp và lịch sử liên lạc của Người tiêu dùng với Ứng dụng BeeShip.me, các nhà cung cấp dịch vụ của Ứng dụng BeeShip.me và các bên thứ ba khác;
 • Dữ liệu sử dụng và dữ liệu giao dịch, bao gồm thông tin chi tiết về các tìm kiếm, đơn đặt hàng của Người tiêu dùng, quảng cáo và nội dung Người tiêu dùng tương tác trên Nền tảng cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác liên quan đến Người tiêu dùng;
 • Dữ liệu về định vị
 • Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của Ứng dụng BeeShip.me, và khi người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của Ứng dụng BeeShip.me như thế nào; và
 • Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

Ứng dụng BeeShip.me có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Người tiêu dùng cho các mục đích sau đây:

 • Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của Người tiêu dùng với Ứng dụng BeeShip.me hoặc giao dịch hay thư từ của Người tiêu dùng với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;
 • Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc Người tiêu dùng sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ và các Nền tảng của Ứng dụng BeeShip.me (bao gồm các sở thích của Người tiêu dùng), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của Người tiêu dùng với Ứng dụng BeeShip.me;
 • Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của Người tiêu dùng đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho Người tiêu dùng về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
 • Để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của Ứng dụng BeeShip.me hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;
 • Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
 • Để nhận dạng, xác minh; đánh giá pháp lý, hoặc để hiểu mục đích của khách hàng của Người tiêu dùng;
 • Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của Ứng dụng BeeShip.me hoạt động suôn sẻ;
 • Để giải quyết hoặc tạo điều kiện cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các yêu cầu của Người tiêu dùng, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) Người tiêu dùng hoặc thay mặt Người tiêu dùng;
 • Để liên hệ với Người tiêu dùng hoặc liên lạc với Người tiêu dùng qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của Người tiêu dùng với Ứng dụng BeeShip.me hoặc việc Người tiêu dùng sử dụng Các Dịch Vụ của Ứng dụng BeeShip.me, chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho Người tiêu dùng liên quan đến Các Dịch Vụ của Ứng dụng BeeShip.me. Người tiêu dùng xác nhận và đồng ý rằng việc liên lạc này có thể được thực hiện bằng cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho Người tiêu dùng, có thể dẫn đến việc tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về Người tiêu dùng để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;
 • Để cho phép Các người dùng khác tương tác, kết nối với Người tiêu dùng hoặc nhìn được một vài hoạt động của Người tiêu dùng trên Nền tảng, bao gồm để thông báo cho Người tiêu dùng khi một người dùng khác gửi cho Người tiêu dùng một tin nhắn riêng, đăng nhận xét cho Người tiêu dùng trên Nền tảng; hoặc được kết nối với Người tiêu dùng thông qua việc sử dụng các tính năng mạng xã hội trên Nền tảng;
 • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức Người tiêu dùng sử dụng Các Dịch Vụ của Ứng dụng BeeShip.me, để gợi ý các sản phẩm và/ hoặc Các Dịch Vụ phù hợp với sở thích của Người tiêu dùng, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của Ứng dụng BeeShip.me và/hoặc để nâng cao trải nghiệm khách hàng của Người tiêu dùng;
 • Để tạo điều kiện cho kiểm toán và khảo sát, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của Ứng dụng BeeShip.me;
 • Cho mục đích tiếp thị và quảng cáo;
 • Theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc trong trường hợp Ứng dụng BeeShip.me tin rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết, bao gồm, nhưng không giới hạn, đáp ứng các quy định để tiết lộ thông tin theo yêu cầu của bất kỳ điều luật nào áp dụng với Ứng dụng BeeShip.me hoặc với các tập đoàn và công ty có liên quan khác; (bao gồm, nếu có, việc hiển thị tên, thông tin liên hệ và thông tin công ty của Người tiêu dùng);
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc Người tiêu dùng sử dụng Các Dịch Vụ của Ứng dụng BeeShip.me hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của Người tiêu dùng với Ứng dụng BeeShip.me;
 • Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của Người tiêu dùng.

Bảo vệ và lưu trữ thông tin Người tiêu dùng:

 • Ứng dụng BeeShip.me thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của Ứng dụng BeeShip.me. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của Ứng dụng BeeShip.me. Tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối;
 • Ứng dụng BeeShip.me sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, Ứng dụng BeeShip.me sẽ hủy hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn khi Ứng dụng BeeShip.me có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này.
 • Nếu bạn ngưng sử dụng Nền tảng của Ứng dụng BeeShip.me, hoặc quyền của bạn được sử dụng Nền tảng và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc bị thu hồi, Ứng dụng BeeShip.me có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của Ứng dụng BeeShip.me theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, Ứng dụng BeeShip.me có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

2. Sử dụng thông tin của bạn

Thông tin của bạn sẽ cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các phần có liên quan của Trang web và cung cấp các dịch vụ bạn đã yêu cầu. Nó cũng sẽ cho phép chúng tôi lập hóa đơn cho bạn và liên hệ với bạn khi cần thiết liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng và phân tích thông tin chúng tôi thu thập được để chúng tôi có thể quản lý, hỗ trợ, cải thiện và phát triển doanh nghiệp của mình, cho bất kỳ mục đích nào khác, dù là thống kê hay phân tích và để giúp chúng tôi ngăn chặn gian lận. Khi thích hợp, bây giờ và trong tương lai, bạn có thể thể hiện sở thích của mình về việc sử dụng dữ liệu của bạn như được nêu trong chính sách bảo mật này và điều này có thể được thực hiện thông qua phương pháp bạn chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ví dụ: điện thoại di động, ứng dụng di động hoặc bất kỳ đại diện nào của Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn về quan điểm của bạn về các dịch vụ của chúng tôi và thỉnh thoảng thông báo cho bạn về những thay đổi hoặc phát triển quan trọng đối với Trang web hoặc các dịch vụ của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để cho bạn biết về các sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm bao gồm các dịch vụ có thể là đối tượng của tiếp thị trực tiếp và chúng tôi có thể liên hệ với bạn để làm như vậy qua bưu điện, điện thoại, nhắn tin di động (ví dụ: SMS, MMS, v.v.) cũng như qua e-mail. Khi bạn đã chọn ở cấp độ thiết bị để bắt đầu hoặc tiếp tục nhận thông báo đẩy từ chúng tôi, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo đẩy liên quan đến các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu từ chúng tôi cũng như thông tin về các dịch vụ và ưu đãi của chúng tôi. Bạn có thể chọn ngừng nhận thông báo đẩy tiếp thị từ chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi tùy chọn trên thiết bị di động của bạn hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi (xem phần Liên hệ).

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn theo cách này hoặc thay đổi quyết định về việc được liên hệ trong tương lai, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ nêu dưới đây và / hoặc sửa đổi hồ sơ của bạn cho phù hợp.

Xin lưu ý rằng bằng cách gửi nhận xét và phản hồi liên quan đến Trang web và các dịch vụ, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng các nhận xét và phản hồi đó trên Trang web và trong bất kỳ tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo nào. Chúng tôi sẽ chỉ nhận dạng bạn cho mục đích này bằng tên của bạn và thành phố bạn cư trú.

3. Tiết lộ thông tin của bạn

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được chuyển đến và lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi

Các bên thứ ba xử lý thông tin như thanh toán bằng thẻ tín dụng và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến thanh toán cho chúng tôi. Các bên thứ ba cũng giúp chúng tôi phân tích thông tin mà chúng tôi thu thập được để chúng tôi có thể quản lý, hỗ trợ, cải thiện và phát triển hoạt động kinh doanh và dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể cần cung cấp thông tin của bạn cho bất kỳ Cửa hàng nào (“Cửa hàng đối tác”) mà bạn đã đặt hàng. Bằng cách gửi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển giao, lưu trữ hoặc xử lý này. BeeShip.me sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý một cách an toàn và phù hợp với chính sách bảo mật này.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận, bao gồm các công ty tiếp thị và quảng cáo, các chi nhánh và cộng sự của chúng tôi, thỉnh thoảng liên hệ với bạn về các dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Họ có thể liên hệ với bạn qua điện thoại, tin nhắn SMS cũng như e-mail. Nếu bạn thay đổi ý định về việc được các công ty này liên hệ trong tương lai, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ nêu dưới đây và / hoặc bằng cách sửa đổi hồ sơ của bạn cho phù hợp.

Nếu doanh nghiệp của chúng tôi liên doanh, mua hoặc bán hoặc sáp nhập với một thực thể kinh doanh khác, thông tin của bạn có thể được tiết lộ hoặc chuyển giao cho công ty mục tiêu, đối tác kinh doanh mới của chúng tôi hoặc chủ sở hữu hoặc cố vấn của họ.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin của bạn để tuân thủ (và / hoặc nơi chúng tôi tin rằng chúng tôi có nghĩa vụ tuân thủ) bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào; hoặc để thực thi các Điều khoản Trang web của chúng tôi và bất kỳ thỏa thuận nào khác; hoặc để bảo vệ quyền của BeeShip.me, Cửa hàng Đối tác hoặc những người khác. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty khác và các tổ chức khác nhằm mục đích bảo vệ và ngăn chặn gian lận.

4. Bảo mật và lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các bước để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập trái phép và chống lại việc xử lý bất hợp pháp, mất mát, hủy hoại và hư hỏng do ngẫu nhiên. Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý hoặc miễn là luật pháp yêu cầu.

Khi bạn đã chọn mật khẩu cho phép bạn truy cập vào các phần nhất định của Trang web, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Chúng tôi khuyên bạn không nên chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai.

Thật không may, việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ thực hiện các bước để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn được truyền đến Trang web; bất kỳ sự lây truyền nào đều có rủi ro của riêng bạn. Khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình nghiêm ngặt và các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép.

5. Truy cập và cập nhật

Bạn có quyền xem thông tin chúng tôi nắm giữ về bạn (“Yêu cầu truy cập”) và yêu cầu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào để đảm bảo rằng thông tin đó là chính xác và cập nhật.

6. Thay đổi đối với chính sách bảo mật của chúng tôi

Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi sẽ được đăng lên Trang web và khi thích hợp, thông qua email thông báo.

7. Liên hệ

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

 • Công ty TNHH Công Nghệ VectorV
 • Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Fimexco, 231 – 233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, HCM
 • Email: hotro@vectorv.net
 • Điện thoại: 0945 200 911

Bạn cần hỗ trợ?

Cho dù bạn đang gặp khó khăn hay chỉ muốn một số thông về nơi bắt đầu, hãy trờ chuyện với các chuyên gia của chúng tôi.

Team hỗ trợ VectorV

24/7/365 qua Chat trực tuyến.

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy nhấn vào icon chat Zalo ở góc phải bên dưới. Bạn cũng có thể gửi email đến nhóm hỗ trợ tại: hotro@beeship.me.

Hỗ Trợ Qua Zalo OA