Phí được tính như thế nào?

Phí được thiết kế để thưởng cho bạn cho những nỗ lực bạn đã bỏ ra cho mỗi lần giao hàng. Điều này có nghĩa là việc giao hàng khiến bạn mất nhiều thời gian hơn và lâu hơn để hoàn thành, sẽ phải trả nhiều tiền hơn. 

Hệ thống lập bản đồ của chúng tôi tính đến các tuyến đường có sẵn cho mỗi lần giao hàng. Nó xem xét các khía cạnh như khoảng cách, luồng giao thông, chuyển hướng và đồi khi tính mọi khoản phí. Điều này có nghĩa là bạn phải luôn thấy các khoản phí phản ánh nỗ lực cần thiết cho mỗi lần giao hàng. 

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy nhấn vào icon chat Zalo ở góc phải bên dưới. Bạn cũng có thể gửi email đến nhóm hỗ trợ tại: hotro@beeship.me.

Hỗ Trợ Qua Zalo OA