Làm thế nào để tôi được thanh toán?

Tài xế được trả tiền cho mỗi lần giao hàng mà họ thực hiện. Phí giao hàng chính xác thay đổi theo từng đơn đặt hàng và bao gồm phí khoảng cách thay đổi. Bạn sẽ được thông báo về phí giao hàng phải trả trước khi bạn chấp nhận đơn đặt hàng. 

Phí được trả hàng tuần vào thứ Ba.

Tài xế giữ 100% mọi khoản tiền boa mà họ nhận được và những khoản tiền này được trả cùng lúc với phần phí còn lại của bạn.

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy nhấn vào icon chat Zalo ở góc phải bên dưới. Bạn cũng có thể gửi email đến nhóm hỗ trợ tại: hotro@beeship.me.

Hỗ Trợ Qua Zalo OA