Mật khẩu và thông báo #


Để thay đổi mật khẩu: #

Truy cập “Cài đặt”, chọn “Hồ sơ”, chọn “Đổi mật khẩu”, nhập mật khẩu mới và nhấn “Hoàn tất”.


Bật chế độ thông báo: #

Truy cập “Cài đặt”, chọn “Hồ sơ”, ở tùy chọn “Thông báo”, hãy chắc chắc chế độ này đang bật.


Xử lý khi không nhận được thông báo đơn hàng mới: #

Đối với một số thiết bị, cần thực hiện thao tác cho phép hiển thị thông báo trong phần cài đặt thiết bị.


Thông tin quán #

Để thay đổi, chỉnh sửa thông tin quán:

Truy cập tab “Trang quán”, chọn “Chỉnh sửa” ở góc phải phía trên.

Tại đây, bạn có thể thay đổi:

 • Logo: kích thước tiêu chuẩn 512×512 pixel, hình vuông
 • Tên quán: bao gồm tiền tố là tên quán – và hậu tố là tên đường
 • Số điện thoại: là số điện thoại dùng để liên hệ về đơn hàng, liên lạc giữa quán và khách hàng, tài xế.
 • Địa chỉ: địa chỉ của quán, được hiển thị trên ứng dụng BeeShip.me (Lưu ý: đây là địa chỉ hiển thị, nếu bạn thay đổi địa chỉ này, sẽ không thay đổi vị trí trên bản đồ hệ thống, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ để thay đổi vị trí trên bản đồ hệ thống – vị trí trên bản đồ hệ thống là tọa độ chính xác của quán trên google maps, dùng để tính toán khoảng cách và thời gian giao hàng.)
 • Giá trị đơn tối thiểu: dùng để đặt mức tối thiểu để đặt đơn, ví dụ: giá trị này là 50,000 vnđ, thì khách hàng chỉ có thể tiến hành đặt đơn khi giá trị đơn hàng này từ 50,000 vnđ trở lên. Mặc định của giá trị này là 0.
 • Thời gian mở bán hàng ngày: được quy định riêng cho các ngày trong tuần, có thể chia thành nhiều khung thời giantrong 1 ngày. Khi không có khung thời gian nào được đặt trong ngày, nghĩa là quán đóng cửa vào ngày đó.
 • Đặt lịch cho đơn: cho phép khách hàng có thể lên lịch cho đơn hàng của mình trước 24 giờ.
 • Giao hàng: là hình thức mặc định của quán.
 • Đến lấy: là hình thức mở rộng của quán, được áp dụng với chính sách và điều kiện riêng. Quán có thể sử dụng hình thức này như là một công cụ nhận đơn tại quán trực tuyến.
 • Ảnh bìa: kích thước tiêu chuẩn 900×338 pixel. Ảnh minh họa cho quán.

Sau khi tiến hành thay đổi, chỉnh sửa thông tin ở trên, nhấn “Cập nhật” để thực hiện việc lưu các thay đổi.


Thông tin ngân hàng #

Thông tin ngân hàng dùng để tiến hành việc rút tiền trong ví của quán về tài khoản.

Để thêm thông tin ngân hàng:

Truy cập “cài đặt”, chọn “Thông tin ngân hàng”, chọn “Thêm ngân hàng”, nhập:

 • Tên ngân hàng
 • Chi nhánh
 • Tên chủ tài khoản
 • Số tài khoản

Sau đó nhấn lưu.

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy nhấn vào icon chat Zalo ở góc phải bên dưới. Bạn cũng có thể gửi email đến nhóm hỗ trợ tại: hotro@beeship.me.

Hỗ Trợ Qua Zalo OA